Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

 Image.ashxlogo pozitiv 3

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
  • doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020
  • celkový rozpočet projektu: 82 730 623,49 Kč
  • rozpočet naší školy:             1 107 536,00 Kč  • Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky 

AKTIVIZAČNÍ NÁSTROJE:

Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

 

2020/2021 - dokončení projektu

video (Mgr. Hana Kopecká): aktivační nástroj - č. 1697: Vodík - 9.A,B

video (Mgr. Hana Kopecká): aktivační  nástroj - č.1696: Kyslík - 9.A,B

video (Mgr. Hana Kopecká): aktivační nástroj - č. 92   Chemické látky - test  9.A,B

 

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.640-7.A-VkZ-PIK-Životní styl

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.640-7.C-VkZ-PIK-Životní styl

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.632-7.C-VkZ-PIK-Trávení volného času

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.2310-7.C-VkZ-ICT-Zdravá strava-křížovka

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.1033-7.C-VkZ-ICT-Kouření a peníze

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.809-6.B-Ev-POL-Ekologická pravidla

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.679-7.A-Ev-POL-Voda

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.679-7.C-Ev-POL-Voda

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.1631-7.B-Ev-ICT-Vyčistěte rybník

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.1631-6.A-Ev-ICT-Vyčistěte rybník2019/2020


        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 1021 - Rodinné vztahy

        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 175 - Paměť a učení

        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 600 - Krajové zvláštnosti

        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 978 - Třídní volby

        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 591 - Státní svátky2018/2019

        Video (Mgr. Lýdie Brázdová): aktvizační nástroj č. 175 - Paměť a učení

        Video (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 48 Hladová planeta

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 368 Ústavní právo - domino - VKO 9.A

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktvizační nástroj č. 978 Třídní volby - utvoření stran

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 996 Velikonoce

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 665 Rodinný rozpočet

 

Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)

2020/2021 - dokončení projektu2019/2020 

 Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 
  ověření aktivizačního nástroje  č. 60 - Technický výkres

 Video (Mgr. Michal Neterda) 
   ověření aktivizačního nástroje  č. 1206 - Zrcadla

 Video (Mgr. Hana  Kopecká)
 
ověření aktivizačního nástroje  č. 679 - Voda

 Video (Mgr. Hana  Kopecká)
  ověření aktivizačního nástroje  č. 1214 - Voda v přírodě

 Video ( Mgr. Hana Kopecká): ověření aktivačního nástroje - č. 788 - Houby- quizlet

 Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 
  ověření aktivizačního nástroje  č. 682 - Teplota

Video (Mgr. Hana Kopecká)

ověření aktivizačního nástroje č. 1193 -  Kyslík k opakování

Video (Mgr. Hana Kopecká)

ověření aktivizačního nástroje č. 1696 - Kyslík

Video (Mgr. Dagmar Pivková)

ověření aktivizačního nástroje č. 1214 -  Voda v přírodě

Video (Mgr. Dagmar Pivková)

ověření aktivizačního nástroje č. 676 -  Půda

Video (Mgr. Dagmar Pivková)

ověření aktivizačního nástroje č. 679 - Voda

 

2018/2019

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 60 - Technický výkres 

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 61 - Úvod do technického kreslení    

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 267 - Reklama na moje povolání

   Video (Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 491 - Hmyz jako součást potravního řetězce

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková)
   ověření aktivizačního nástroje č.90 - Globální ekologické problémy

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) 
   ověření aktivizačního nástroje č. 338 - Přeměna sluneční energie v elektrickou

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) - 
   ověření aktivizačního nástroje č. 308 - Barvoměna, vliv prostředí na zbarvení

   Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č.415 - Zemětřesení

   Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 315 - Sopky a supersopky

   Video (Mgr. Michal Neterda) 
   ověření aktivizačního nástroje  č. 400 - Vznik zvuku

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 
   ověření aktivizačního nástroje  č. 444 - Rychlost světla

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 

   ověření aktivizačního nástroje  č. 282 - Sluneční soustava

   Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 795 - Den stromů

  Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 616 - Horniny- quizlet

 Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 104 Krajina a životní prostředí na Vysočině

  Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) 

   ověření aktivizačního nástroje č. 1110 - Třídění odpadu

  Video (Mgr. Lucie Kotoučková) 

   ověření aktivizačního nástroje č. 679 - Voda

  Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) 

   ověření aktivizačního nástroje č. 680 - Mezidruhové vztahyKariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků)

2020/2021 - dokončení projektu

Video (Mgr. Věra Slámová) aktivizační nástroj č. 1273: Tajemné písmeno - 7.A,B,C

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 2662: Jak na to, rady a doporučení - 8.A 

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 2647: Svět práce - 7.A

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 1 552: Svět práce I. - 8.A


2019/2020

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 460: Harmonika - VkO - 6.A

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 462: Profesní pětilístek - VkO - 6.A 

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 18: 
Volba povolání - informační základna pro volbu povolání - VkO - 8.A

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 513: Volný čas - VkO - 7.B

 

2018/2019

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 17: Skryté profese - ČaSP 8.A - ZSV       

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 16: Poznávání temperamentu - VkO 8.A - ZSV     
   
Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 18: 
Volba povolání - informační základna pro volbu povolání - VkO 7.A - ZSV

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 710: Reflexe uplynulého období - VkO 8.B - ZSV

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační č. 466: Profesní monogram - VkO 6.B - ZSV

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 921: Inventura volného času - VkO 7.A - ZSV         

 

TRANSFEROVÉ NÁSTROJE:

ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC

 

2020/2021 - dokončení projektu

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 601: Právo - 9.A

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č.190: Kraj Vysočina - SVS - 9.A,B

video (Mgr. Hana Kopecká): transferový nástroj - č. 2020:  Století plné vynálezů  II.- 9.B

video (Mgr. Hana Kopecká): transferový nástroj - č. 2019:  Století plné vynálezů I. - 9. A

video (Mgr. Hana Kopecká): transferový nástroj - č. 995: Chemické látky a směsi


2019/2020

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č.190: Kraj Vysočina - SVS - 9.A,B

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 591: Státní svátky - VkO - 9.A

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 854: Ústava - VkO - 9.A 

video (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 191 Hmotnost - 7.A

video (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 292 Měření - 9.A

Video (Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 1048 - Jednoděložné rostliny

Video (Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 121 - Určování hub

Video (Mgr. Dagmae Pivková): transférový nástroj - č. 104 - Krajina a životní prostředí na Vysočině

Video (Mgr. Dagmae Pivková): transférový nástroj - č. 108 - Pozor povodeň2018/2019

foto (Mgr. Hana Kopecká): č. 188 Atmosféra - Př 6.A

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 119: Životopis - ČaSP - 9.A - ZSV

foto (Mgr. Lucie Kotoučková): transferový nástroj - č. 188: Atmosféra - Ev 7.B

foto (Mgr. Lucie Kotoučková): transferový nástroj - č. 190: Kraj Vysočina - Ev 7.B 

foto (Mgr. Lýdie Brázdová): transferový nástroj - č. 222: Sekty - VKO 9. B

video (Mgr. Lýdie Brázdová): transferový nástroj - č. 248 Spolupráce mezi zeměmi Evropy

video (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 127 Základy technického kreslení 9.B

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 292 Měření 9.A

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 51 Hry ve fyzice - 9.B

video ( Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 492 Bezobratlí - Invazní druhy na našich zahradách

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 854 Ústava - 9.B

video (Mgr. Lýdie Brázdová) transferový nástroj - č. 591 Státní svátky

video (Mgr. Lýdie Brázdová) transferový nástroj - č. 600 Krajové zvláštnosti

video (Mgr. Věra Slámová) transferový nástroj - č. 248 Spolupráce mezi zeměmi Evropy - 9.A 

video (Mgr. Věra Slámová) transferový nástroj - č. 1 301 Organizace spojených národů - 9.B

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 1131 Ekologická hra technologie - 6.A

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 1007 Plasty - 6.B

video ( Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 130 Viry

video ( Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 108 Pozor povodeň!

Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) - ověření transferového nástroje č. 450 - Srážky se zvěří

Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) - ověření transferového nástroje č. 452 - Země - planeta změn

 

  • Realizace kroužků

Kroužek KREATIVITA - Mgr. Věra Slámová

Snímek3
ONLINE - KROUŽEK - VIDEONaši činnost můžete sledovat také na FB stránce školy - ZDE

Kroužek náměstí
Cesta za Úsměváčky 

 

Sbírka - Krabice od bot

 

Technický kroužek - Michal Neterda

V nově vybavených dílnách se zaměřujeme na opravy motocyklů, ale nebráníme se ani práci se dřevem a plastem.

Cílem je přiblížit žákům všemožné technologické operace.

Scházíme se každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod. 

TK2

 

GLOBE - Badatelský kroužek - Lucie Kotoučková

Gl01

Gl02

 

 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.