Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

 Image.ashxlogo pozitiv 3

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
  • doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020
  • celkový rozpočet projektu: 82 730 623,49 Kč
  • rozpočet naší školy:             1 107 536,00 Kč  • Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky 

AKTIVIZAČNÍ NÁSTROJE:

Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

 

2020/2021 - dokončení projektu

video (Mgr. Hana Kopecká): aktivační nástroj - č. 1697: Vodík - 9.A,B

video (Mgr. Hana Kopecká): aktivační  nástroj - č.1696: Kyslík - 9.A,B

video (Mgr. Hana Kopecká): aktivační nástroj - č. 92   Chemické látky - test  9.A,B

 

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.640-7.A-VkZ-PIK-Životní styl

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.640-7.C-VkZ-PIK-Životní styl

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.632-7.C-VkZ-PIK-Trávení volného času

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.2310-7.C-VkZ-ICT-Zdravá strava-křížovka

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.1033-7.C-VkZ-ICT-Kouření a peníze

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.809-6.B-Ev-POL-Ekologická pravidla

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.679-7.A-Ev-POL-Voda

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.679-7.C-Ev-POL-Voda

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.1631-7.B-Ev-ICT-Vyčistěte rybník

video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č.1631-6.A-Ev-ICT-Vyčistěte rybník2019/2020


        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 1021 - Rodinné vztahy

        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 175 - Paměť a učení

        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 600 - Krajové zvláštnosti

        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 978 - Třídní volby

        Video (Mgr. Ivona Servítová Rutarová): aktivizační nástroj č. 591 - Státní svátky2018/2019

        Video (Mgr. Lýdie Brázdová): aktvizační nástroj č. 175 - Paměť a učení

        Video (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 48 Hladová planeta

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 368 Ústavní právo - domino - VKO 9.A

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktvizační nástroj č. 978 Třídní volby - utvoření stran

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 996 Velikonoce

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 665 Rodinný rozpočet

 

Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)

2020/2021 - dokončení projektu2019/2020 

 Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 
  ověření aktivizačního nástroje  č. 60 - Technický výkres

 Video (Mgr. Michal Neterda) 
   ověření aktivizačního nástroje  č. 1206 - Zrcadla

 Video (Mgr. Hana  Kopecká)
 
ověření aktivizačního nástroje  č. 679 - Voda

 Video (Mgr. Hana  Kopecká)
  ověření aktivizačního nástroje  č. 1214 - Voda v přírodě

 Video ( Mgr. Hana Kopecká): ověření aktivačního nástroje - č. 788 - Houby- quizlet

 Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 
  ověření aktivizačního nástroje  č. 682 - Teplota

Video (Mgr. Hana Kopecká)

ověření aktivizačního nástroje č. 1193 -  Kyslík k opakování

Video (Mgr. Hana Kopecká)

ověření aktivizačního nástroje č. 1696 - Kyslík

Video (Mgr. Dagmar Pivková)

ověření aktivizačního nástroje č. 1214 -  Voda v přírodě

Video (Mgr. Dagmar Pivková)

ověření aktivizačního nástroje č. 676 -  Půda

Video (Mgr. Dagmar Pivková)

ověření aktivizačního nástroje č. 679 - Voda

 

2018/2019

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 60 - Technický výkres 

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 61 - Úvod do technického kreslení    

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 267 - Reklama na moje povolání

   Video (Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 491 - Hmyz jako součást potravního řetězce

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková)
   ověření aktivizačního nástroje č.90 - Globální ekologické problémy

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) 
   ověření aktivizačního nástroje č. 338 - Přeměna sluneční energie v elektrickou

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) - 
   ověření aktivizačního nástroje č. 308 - Barvoměna, vliv prostředí na zbarvení

   Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č.415 - Zemětřesení

   Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 315 - Sopky a supersopky

   Video (Mgr. Michal Neterda) 
   ověření aktivizačního nástroje  č. 400 - Vznik zvuku

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 
   ověření aktivizačního nástroje  č. 444 - Rychlost světla

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 

   ověření aktivizačního nástroje  č. 282 - Sluneční soustava

   Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 795 - Den stromů

  Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 616 - Horniny- quizlet

 Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 104 Krajina a životní prostředí na Vysočině

  Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) 

   ověření aktivizačního nástroje č. 1110 - Třídění odpadu

  Video (Mgr. Lucie Kotoučková) 

   ověření aktivizačního nástroje č. 679 - Voda

  Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) 

   ověření aktivizačního nástroje č. 680 - Mezidruhové vztahyKariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků)

2020/2021 - dokončení projektu

Video (Mgr. Věra Slámová) aktivizační nástroj č. 1273: Tajemné písmeno - 7.A,B,C

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 2662: Jak na to, rady a doporučení - 8.A 

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 2647: Svět práce - 7.A

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 1 552: Svět práce I. - 8.A


2019/2020

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 460: Harmonika - VkO - 6.A

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 462: Profesní pětilístek - VkO - 6.A 

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 18: 
Volba povolání - informační základna pro volbu povolání - VkO - 8.A

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 513: Volný čas - VkO - 7.B

 

2018/2019

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 17: Skryté profese - ČaSP 8.A - ZSV       

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 16: Poznávání temperamentu - VkO 8.A - ZSV     
   
Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 18: 
Volba povolání - informační základna pro volbu povolání - VkO 7.A - ZSV

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 710: Reflexe uplynulého období - VkO 8.B - ZSV

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační č. 466: Profesní monogram - VkO 6.B - ZSV

Video (Mgr. Věra Slámová): aktivizační nástroj č. 921: Inventura volného času - VkO 7.A - ZSV         

 

TRANSFEROVÉ NÁSTROJE:

ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC

 

2020/2021 - dokončení projektu

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 601: Právo - 9.A

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č.190: Kraj Vysočina - SVS - 9.A,B

video (Mgr. Hana Kopecká): transferový nástroj - č. 2020:  Století plné vynálezů  II.- 9.B

video (Mgr. Hana Kopecká): transferový nástroj - č. 2019:  Století plné vynálezů I. - 9. A

video (Mgr. Hana Kopecká): transferový nástroj - č. 995: Chemické látky a směsi


2019/2020

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č.190: Kraj Vysočina - SVS - 9.A,B

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 591: Státní svátky - VkO - 9.A

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 854: Ústava - VkO - 9.A 

video (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 191 Hmotnost - 7.A

video (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 292 Měření - 9.A

Video (Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 1048 - Jednoděložné rostliny

Video (Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 121 - Určování hub

Video (Mgr. Dagmae Pivková): transférový nástroj - č. 104 - Krajina a životní prostředí na Vysočině

Video (Mgr. Dagmae Pivková): transférový nástroj - č. 108 - Pozor povodeň2018/2019

foto (Mgr. Hana Kopecká): č. 188 Atmosféra - Př 6.A

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 119: Životopis - ČaSP - 9.A - ZSV

foto (Mgr. Lucie Kotoučková): transferový nástroj - č. 188: Atmosféra - Ev 7.B

foto (Mgr. Lucie Kotoučková): transferový nástroj - č. 190: Kraj Vysočina - Ev 7.B 

foto (Mgr. Lýdie Brázdová): transferový nástroj - č. 222: Sekty - VKO 9. B

video (Mgr. Lýdie Brázdová): transferový nástroj - č. 248 Spolupráce mezi zeměmi Evropy

video (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 127 Základy technického kreslení 9.B

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 292 Měření 9.A

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 51 Hry ve fyzice - 9.B

video ( Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 492 Bezobratlí - Invazní druhy na našich zahradách

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 854 Ústava - 9.B

video (Mgr. Lýdie Brázdová) transferový nástroj - č. 591 Státní svátky

video (Mgr. Lýdie Brázdová) transferový nástroj - č. 600 Krajové zvláštnosti

video (Mgr. Věra Slámová) transferový nástroj - č. 248 Spolupráce mezi zeměmi Evropy - 9.A 

video (Mgr. Věra Slámová) transferový nástroj - č. 1 301 Organizace spojených národů - 9.B

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 1131 Ekologická hra technologie - 6.A

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 1007 Plasty - 6.B

video ( Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 130 Viry

video ( Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 108 Pozor povodeň!

Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) - ověření transferového nástroje č. 450 - Srážky se zvěří

Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) - ověření transferového nástroje č. 452 - Země - planeta změn

 

  • Realizace kroužků

Kroužek KREATIVITA - Mgr. Věra Slámová

Snímek3
ONLINE - KROUŽEK - VIDEONaši činnost můžete sledovat také na FB stránce školy - ZDE

Kroužek náměstí
Cesta za Úsměváčky 

 

Sbírka - Krabice od bot

 

Technický kroužek - Michal Neterda

V nově vybavených dílnách se zaměřujeme na opravy motocyklů, ale nebráníme se ani práci se dřevem a plastem.

Cílem je přiblížit žákům všemožné technologické operace.

Scházíme se každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod. 

TK2

 

GLOBE - Badatelský kroužek - Lucie Kotoučková

Gl01

Gl02