Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou byl termín do 30. listopadu, resp. do 2. prosince 2019;
do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydala zápisový lístek;

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března, resp. do 2. března 2020;
do 15. března základní škola,
jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.

 

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“):

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Více informací ZDE.