Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni.
Naše škola již několik let využívá při výuce materiály této společnosti a účastní se projektů, které společnost vytváří. Jedním z nich je i níže popsaný projekt, do kterého se zapojili žáci středních i základních škol v ČR. www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=2.

2014 - 2015

moje volbaAktivita Můj svět, moje volba navazuje na úspěšnou kampaň Naše posvícení, která se minulý rok uskutečnila na více než 170 základních a středních školách v celé České republice. Tento rok se společně s organizací Člověk v tísni nezaměřujeme pouze na otázku světového hladu, ale na problematiku zodpovědného konzumu obecně.

KDY AKCE VYVRCHOLÍ? 16. října 2014 na Světový den výživy

JAK BUDE PROBÍHAT?
Vyrobíme informační materiály.
Vytvoříme scénář rozhlasové relace.
Odvysíláme rozhlasovou relaci ve školním rádiu.
Vzniklé práce vystavíme v učebně VkO/VkZ.

2013 - 2014

nase posviceniSvětový den výživy na naší škole
Připomíná se každoročně 16. října, tedy v den, kdy byla v roce 1945 založena Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Jeho smyslem je zvyšování povědomí o významu výživy a posilování mezinárodní solidarity při potírání hladu a podvýživy. V rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu připravujeme akci Naše Posvícení, která proběhne na podporu Světového dne výživy. Více..... zde

2012 - 2013

Projekt letošního roku bude vybrán žáky SVS z nabídky JSNŠ.

Nabídka témat:

Globální problémy

 • Chudoba ve světě
 • Právo na vzdělání
 • Rovnost pohlaví, gender
 • Práva dětí/dětská práce
 • HIV/AIDS v ČR, v Evropě, ve světě
 • Adopce na dálku nestačí aneb jak vyzkoušejme jiné formy pomoci rozvojovým zemím
 • Občanská společnost
 • Konflikty

Sociální témata

 • Lidé se zdravotním znevýhodněním
 • Rasismus, xenofobie, neonacismus
 • Migrace, integrace, etnické a kulturní menšiny
 • Stáří
 • Šikana
 • Kriminalita/vězení
 • Drogy

Životní prostředí

 • Udržitelný rozvoj
 • Ochrana přírodních zdrojů
 • Voda
 • Energie
 • Odpady
 • Využití půdy
 • Zodpovědné konzumentství
 • Fair trade/lokální produkty

Samozřejmě si můžeme zvolit i své vlastní téma.
Více informací o projektech: www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php
I v letošním roce můžeme od společnosti Člověk v tísni získat příspěvek až 2 000 Kč.

2011 - 2012

Projekt letošního roku: Adopce na dálku nestačí aneb vyzkoušejme jiné formy pomoci rozvojovým zemím

Děkujeme programu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH za finanční podporu při nákupu keramické hlíny a dalších předmětů pro výrobu keramiky.

Jarmark se vydařil

Jarmark se konal dva dny. První den nás přišli podpořit rodiče žáků školy, pan starosta Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska i vedení naší školy. Druhý den byl ve znamení žáků.

Prodejcem číslo jedna celého jarmarku byl Vojta Šejnoha, který prodával, předváděl karetní triky a ještě stíhal bavit celé okolí. Ale i ostatní se činili! Proto s radostí oznamujeme, že získaná částka je ve výši 8 068 Kč.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho jarmarku a pomohli tak lidem, kteří potřebují transplantaci oční rohovky.

Vaše SVS

Chystáme jarmark

Jak nás můžete podpořit?
Vytvořte různé rukodělné výrobky,
přijďte dne 21.5. do výtvarné dílny,
kupte si v červnu výrobek na jarmarku.

DNE 21.5.2012 PROBĚHLA VÝTVARNÁ DÍLNA . FOTOGRAFIE NAJDETE ZDE.

Pacienti, kteří čekají na transplantaci oční rohovky
(jedna rohovka = 22 000 Kč):

Hamid
Hamid chodí do třetí třídy, ale kvůli problémům s očima má ve škole problémy. Hamida a jeho šest sourozenců živí otec, jsou však ve velmi těžké životní situaci.

Rahmat
Rahmatovi je 18 let a žije v Kábule. Spolu s bratrem je zodpovědný za svoji rodinu, mají malý obchod. Jeho otec je už starý a nezaměstnaný. Mají ještě tři sestry a dva bratry. Rahmad nevidí dobře, ale chtěl by ještě pokračovat ve studiu.

Robina
Robině je 20 let a žije v Kábule. Je z osmi sourozenců, má dvě sestry a pět bratrů. Její otec je řidič v dopravní společnosti a matka je nezaměstnaná. Robina je kvůli problémům s očima také nezaměstnaná, díky operaci by mohla být aktivní.

Tamim
Tamim se narodil v roce 1992 v Kábule. Jeho otec zemřel, když byl ještě dítě. Má pět bratrů a čtyři sestry, jeho starší bratr je zodpovědný za celou rodinu.

Zahra
Zahře je 17 let. Žije v Kábulu. Jej otec je řidič a matka se stará o domácnost, v které žijí ještě dvě sestry a tři bratři. Kvůli problémům se zrakem je nezaměstnaná.

Přispějete na dobrou věc ve spolupráci s občanským sdružením Berkat!

BERKAT o.s. .......... více informací o tomto občanském sdružení

Hlavní cíle Berkatu:

 1. Bez zbytečné administrativy, kontrolováni především vlastním svědomím, se snažme hledat v lidech i sobě to lepší,co v nich a nás dříme.
 2. Pomáhat sobě i druhým, abychom ze sebe i z ostatních měli radost.I když na tohle asi grant nedostaneme, věřte, že se nám vyplatí touto cestou se vydat.

Hlavní zásady Berkatu:

 1. Pomáhat má smysl nejen těm, kteří jsou nám příjemní, líbí se nám, či je litujeme. Pomáhat je třeba všem, kteří to potřebují. Jsou i případy, kdy pomoc učinila z lumpa slušněho člověka.
 2. Za vynaložené úsilí při poskytování pomoci druhému nelze čekat ani vděčnost ani žádné jiné odměny.
 3. Pomáhat lidem z odlišných kultur, nesmí být zaměňováno snahou přesvědčit je, že ta naše kultura je lepší.

Předem děkujeme.
Žáci SVS

Tým roku 2011-2012 Kdo jiný?

Členové týmu: žáci 9. ročníku předmětu SVS
Vedoucí týmu: Karolína Uhrová
Patron týmu: Mgr. Věra Slámová
Téma: Chudoba ve světě
Více: www.jedensvetnaskolach.cz

Informace pro žáky SVS
v pondělí 17.10. nás čeká vytvořit plán realizace projektu - více ...zde (pdf, 59 kB)

2009 - 2010

Letos se může zapojit každý žák naší školy!

O projektech škol v celé ČR na www.facebook.com

Zapojte se společně s námi,

je mnoho možností jak pomoci nemocným, postiženým a nešťastným dětem. Zkrátka těm, kterým život nedopřál příliš štěstí. My, žáci společenskovědního semináře jsme po projednání s vedením školy, vybrali tuto formu pomoci. Díky výrobkům, které vy sami, doma s rodiči nebo společně s námi ve výtvarných dílnách vyrobíte, pomůžete dobré věci.

Všechny výrobky budou prodávány na školním jarmarku ve školní tělocvičně dne 30. 3. 2010 a pokud jich bude dost i na náměstí Bystřice nad Pernštejnem. Všechny peníze získané tímto prodejem odešleme na sbírkové konto Pomozte dětem! Doufáme, že i vy nám pomůžete přispět dobré věci.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT.

Za žáky SVS Jana Svobodová, Adéla Záluská a Michal Homolka

vytvarna dilna

Pozvánka na výtvarné dílny  ...zde (pdf, 106 kB)

vytvarna dilna1

Děkujeme všem, kteří se dosud zapojili. A věříme, že se přidají další, ať už na druhé výtvarné dílně nebo svými domácími výrobky.

vytvarna dilna2

Pozvánka na školní jarmark  ...zde (pdf, 87 kB)

vytvarna dilna3

Školní jarmark - ohlédnutí ...zde (pdf, 309 kB)

vytvarna dilna4

vytvarna dilna5

žáci SVS

Pro žáky SVS
Formulář závěrečné zprávy projektu Kdo jiný? (pdf, 2014 kB)

2008 - 2009

PROJEKT KDO JINÝ?

img 0947„To stejně nemá cenu? Sám stejně nic nezměním!“ Názor, který slyšíme dost často, můžeme snadno podlehnout dojmu, že řešení mnohých otázek daleko přesahuje možnosti jednotlivce – a to se přitom ani nemusí jednat o globální problémy světa, jako jsou třeba chudoba v zemích třetího světa, válečné konflikty, porušování lidských práv totalitními režimy a podobně; stejně tak to totiž může být něco, s čím se můžeme setkat v našem každodenním životě – například šikana, domácí násilí, rasismus nebo ničení životního prostředí.

Ověřování projektu bylo ukončeno, naše škola se účastnila obou ročníků - 2008/2009 a 2009/2010.

Členové pilotních týmů, na naší škole žáci devátých tříd, realizovali první projekty od září 2008. Svými zkušenostmi otevřeli cestu těm, kteří se do nich zapojí v letošním roce.

....více

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.