Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

erasmuslogo

Ve výběrovém řízení programu Erasmus+ byl naší škole schválen nový mezinárodní projekt spolupráce se ZŠ JUH Vranov nad Topľou.

οοοοο

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

"Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem."

 οοοοο 

 

BUĎ FIT!

 

bud fitNázev našeho projektu "Buď fit!" má vyjádřit hlavní cíl projektu. Tedy, buď fit po všech stránkách - tělesné, psychické i sociální, važ si sám sebe i svého okolí
a přírody, využívej svůj volný čas aktivním způsobem.

Jednou z idejí projektu je výuka žáků žáky sportovním aktivitám dálkovým způsobem za použití ICT i přímo při výměnných pobytech a setkáních žáků. Žáci si tímto způsobem za tří roky osvojí dva sporty, které se na jejich základní škole běžně nevyučovaly a budou pod dohledem pedagogů učit své partnery ze spolupracující školy sportům, které ovládají.

Žáci Bystřice nad Pernštejnem budou učit slovenské žáky florbal a hokej. Základní škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou se zaměří na volejbal a džudo. Tato část projektu bude zachycena v Knize sportu – půjde o společný produkt pedagogů i žáků, který se bude vytvářet celé tři roky partnerství. Každá škola připraví informace o dvou sportech v národním jazyce a v angličtině, bude obsahovat základní informace o historii sportu, základní metodologii výuky, fotografie žáků při sportu, obrazové materiály turnajů v rámci výměnných pobytů a „Olympiády pro čtyři sporty“, což bude aktivita v rámci společného setkání škol, na které proběhnou turnaje ve florbalu, hokeji, volejbalu a judu smíšených družstev z obou škol.

Projekt bude dále zaměřen i na využití projektového vyučování. Tématy budou zdravý životní styl, životní prostředí a zdraví, idea olympijských a paralympijských her.

Pedagogové a žáci obou škol zpracují metodické informace k tvorbě daného projektu, které budou využity pro tvorbu společných metodických brožur v národním jazyce se shrnutím v anglickém jazyce. Vzniknou tedy tyto publikace Zdravý životní styl, Životní prostředí a zdraví, Idea olympijských a paralympijských her, Hry bez hranic. Další publikace Kronika partnerství bude stručně mapovat všechny projektové aktivity a bude tvořena žákovskými realizační týmy obou škol v národním a anglickém jazyce.

K posílení IT dovedností povede tvorba tvorba prezentací, obrazových materiálů, elektronická komunikace, využívání eTwinningového portálu, realizace videokonferencí a další aktivity spojené s využíváním IT.

Dlouhodobý přínos projektu spatřujeme v posílení pozitivních postojů ke zdravému životnímu stylu žáků, možnosti využívat vzniklé metodické publikace širokou pedagogickou veřejností, reálnou udržitelností projektu v oblasti rozšíření nabídky realizovaných sportů na obou školách i po skončení projektu.

 

Naše partnerská škola

vranov nad toplou

ZŠ Juh, 1054 Vranov nad Topľou

 

 eTwinning

etwinningeTwinning je bezpečný a bezplatný portál pro projektovou spolupráci a komunikaci učitelů v Evropě. Aktivita je iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a a komunikačních technologií (ICT).

Naše stránka na eTwinning

 

 

V září 2018 byly spuštěny nové webové stránky školy.
Informace o projektu naleznete:

♦ Webová stránka projektu: BUĎ FIT!

 

 Aktualizované výstupy projektu Buď fit! 

  

 

Předchozí projekty:

„Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou blízkých národů“ 2009 - 2011

Projekt získal Pečeť kvality Comenius a v celoevropské databázi EST byl označen jako STAR PROJEKT

 

„Zdravé stravovací návyky pro XXI. století“

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.