Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

erasmuslogo

Ve výběrovém řízení programu Erasmus+ byl naší škole schválen nový mezinárodní projekt spolupráce se ZŠ JUH Vranov nad Topľou.

οοοοο

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

"Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem."

 οοοοο 

 

BUĎ FIT!

 

bud fitNázev našeho projektu "Buď fit!" má vyjádřit hlavní cíl projektu. Tedy, buď fit po všech stránkách - tělesné, psychické i sociální, važ si sám sebe i svého okolí
a přírody, využívej svůj volný čas aktivním způsobem.

Jednou z idejí projektu je výuka žáků žáky sportovním aktivitám dálkovým způsobem za použití ICT i přímo při výměnných pobytech a setkáních žáků. Žáci si tímto způsobem za tří roky osvojí dva sporty, které se na jejich základní škole běžně nevyučovaly a budou pod dohledem pedagogů učit své partnery ze spolupracující školy sportům, které ovládají.

Žáci Bystřice nad Pernštejnem budou učit slovenské žáky florbal a hokej. Základní škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou se zaměří na volejbal a džudo. Tato část projektu bude zachycena v Knize sportu – půjde o společný produkt pedagogů i žáků, který se bude vytvářet celé tři roky partnerství. Každá škola připraví informace o dvou sportech v národním jazyce a v angličtině, bude obsahovat základní informace o historii sportu, základní metodologii výuky, fotografie žáků při sportu, obrazové materiály turnajů v rámci výměnných pobytů a „Olympiády pro čtyři sporty“, což bude aktivita v rámci společného setkání škol, na které proběhnou turnaje ve florbalu, hokeji, volejbalu a judu smíšených družstev z obou škol.

Projekt bude dále zaměřen i na využití projektového vyučování. Tématy budou zdravý životní styl, životní prostředí a zdraví, idea olympijských a paralympijských her.

Pedagogové a žáci obou škol zpracují metodické informace k tvorbě daného projektu, které budou využity pro tvorbu společných metodických brožur v národním jazyce se shrnutím v anglickém jazyce. Vzniknou tedy tyto publikace Zdravý životní styl, Životní prostředí a zdraví, Idea olympijských a paralympijských her, Hry bez hranic. Další publikace Kronika partnerství bude stručně mapovat všechny projektové aktivity a bude tvořena žákovskými realizační týmy obou škol v národním a anglickém jazyce.

K posílení IT dovedností povede tvorba tvorba prezentací, obrazových materiálů, elektronická komunikace, využívání eTwinningového portálu, realizace videokonferencí a další aktivity spojené s využíváním IT.

Dlouhodobý přínos projektu spatřujeme v posílení pozitivních postojů ke zdravému životnímu stylu žáků, možnosti využívat vzniklé metodické publikace širokou pedagogickou veřejností, reálnou udržitelností projektu v oblasti rozšíření nabídky realizovaných sportů na obou školách i po skončení projektu.

 

Naše partnerská škola

vranov nad toplou

ZŠ Juh, 1054 Vranov nad Topľou

 

 eTwinning

etwinningeTwinning je bezpečný a bezplatný portál pro projektovou spolupráci a komunikaci učitelů v Evropě. Aktivita je iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a a komunikačních technologií (ICT).

Naše stránka na eTwinning

 

 

V září 2018 byly spuštěny nové webové stránky školy.
Informace o projektu naleznete:

♦ Webová stránka projektu: BUĎ FIT!

 

 Aktualizované výstupy projektu Buď fit! 

  

 

Předchozí projekty:

„Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou blízkých národů“ 2009 - 2011

Projekt získal Pečeť kvality Comenius a v celoevropské databázi EST byl označen jako STAR PROJEKT

 

„Zdravé stravovací návyky pro XXI. století“